ریحان ندری

مدرس آموزش و پرورش از سال 1383

  • مدرس تمام مقاطع دبستان
  • مدرس تاریخ و جغرافیا مقطع دبیرستان
  • افتخار تدریس برای کودکان کار

همت حیدری

مدرس آموزش و پرورش از سال 1383

  • مدرس تمام مقاطع دبستان
  • افتخار تدریس برای کودکان کار

بیشترین تجربه در تدریس بهتر برای کودکان شما

تدریس با ما

ما سالیان تجربه تدریس را با مدرن ترین روش های آموزشی ذر اختیار کودکان شما میزاریم و این افتخار ماست که ذکات علم خود را بدون اغماض در اختیار شما قرار خواهیم داد

ما میتوانیم به صورت مجازی ویا به صورت حضوری در شهر تهران تدریس خصوصی برای کودکان شما را داشته باشیم

با ما در تماس باشید...